ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा ताडोबा अभयारण्याचे ११६.५५ कि.मी. क्षेत्र व अंधारी अभयारण्याचे ५०८.८५ चौ.कि.मी.क्षेत्र मिळुन संयुक्तपणे बनलेला आहे.एकुण क्षेत्र सुमारे ६२५ चौ कि.मी. आहे. नुकतेच,महाराष्ट्र शासनाने एका अधिसुचनेद्वारे,या प्रकल्पाच्या सभोवताल संरक्षित क्षेत्र(बफर झोन)निर्माण केले आहे.या प्रकल्पालगतचे सुमारे ११०१.७७ चौ.कि.मी. क्षेत्र त्यात येते.त्यामध्ये ७९ गावांचा अंतर्भाव आहे.मानव व वन्यप्राण्याचा संघर्ष टळावा असा त्यामागील हेतु आहे. या प्रकल्पासभोवताल अनेक कोळसा खाणी आहेत.तेथील उत्खननामुळे व करण्यात येणाऱ्या स्फोटांमुळे या क्षेत्राच्या पर्यावरणावर परिणाम होउ शकतो.

Our Team

सोलापूर पुणे प्रवासी संघटना   अध्यक्ष Call : 97674 73255   Call : 97307 85799
सोलापुर पुणे प्रवासी संघटना   सचिव WebSite Developer please Call - 99758 78801 email - solapurpune@yahoo.com                 
Items: 1 - 2 of 2

Poll

you like our website?

Total votes: 335

Contact

अध्यक्ष - श्री संजयदादा टोणपे "हॉटेल अथर्व" टेभुर्नी रोड मु.पो: कुर्डुवाडी, तालुका:. माठा, जिल्हा .सोलापुर, पिनकोड: ४१३२०८,महाराष्ट्र(भारत)
9767473255,9730785799 solapurpune@yahoo.com
solapur pune pravasi sangatana